52. HVEM SLUKKET LYSET PÅ FM – Episode 52

Det er på tide å frigjøre FM overalt. Og det vil ikke koste staten én eneste krone.
La nye, kreative krefter slippe til for å konkurrere mot de etablerte markedskreftene. 

Norges slukking av nasjonal FM er den største medieflopp i europeisk kringkastingshistorie. At NRK med utvalgte byråkrater og rådgivere lurte hele nasjonalforsamlingen opp i stry er skammelig! Særlig pinlig er det at NRK-sjefen Thor Gjermund Eriksen gjentatte ganger sier: «Det er ikke vi som har bestemt dette! Det er Stortinget!»

Kringkastingslaget henvendte seg i juni 2019 til Kulturdepartementet. Vi spurte om hvilke uavhengige kilder og kompetanse KUD hadde benyttet til å skaffe seg et selvstendig grunnlag for beslutningen om Statens handlinger i saken.

I departementets svar heter det: «Digitalisering av radio ble vedtatt av Stortinget i mai 2011. Regjeringen besluttet i 2015 at vilkårene som ble lagt i Meld. St. 8 (2010-2011) Digitalisering av radiomediet var oppfylt og at digitalisering av riksdekkende radio kunne finne sted i 2017».

KUD kunne like gjerne svart: Goddag, mann! Økseskaft!

I den innerste DAB-kjerne finner vi avd. dir Øyvind Christensen i KUD, avd. direktør Øyvind Vasaasen i NRK, representanter fra de kommersielle kringkasterne og konsulenter tilhørende disse; særlig fremtredende var Alf Lande og Ole Jørgen Torvmark. I den ytre krets finner vi flere statlige institusjoner. Og i bakgrunnen – lobbyorganisasjonen WorldDAB hvor NRK årlig betaler en medlemsavgift på 100.000 kroner. «Los Dabianos!»

Ingen uavhengige kilder

Utredningen om DAB baserte seg aldri på kilder utover den indre kjerne av utbyggerne. Ingen ekstern faglig revisjon av prosjektet ble gjennomarbeidet.

Departementer og fagmiljøer stolte blindt på at NRK visste hva de drev med. Og da Forsvarsdepartementet mottok brev om høringsuttalelsen – så unnlot de rett og slett å svare. Sjokkerende – ettersom det i vårt naboland var den svenske forsvarsmakten som bidro til å stoppe DAB-utbyggingen i Sverige.

Departementet sier videre: «Alle de store aktørene i norsk radiobransje står samlet om digitaliseringen.» Ok? Og hvem er det, da? Det er jo DAB-utbyggerne selv det!

Formuleringen burde vært kalt «Dabifiseringen».

«Med DAB kan du høre på radio uten skurring og du får flere tjenester som tekst- og billedstrømming på radioapparatet.»

Dette var jo ikke noe nytt med DAB! Tekst på FM-mottakere var forbudt i Norge,

men ble altså lovlig med DAB? Merkelig. Og hvem har egentlig etterlyst et bilde av Celine Dion på dashbordet?

I sitt svar skriver KUD videre: «Beredskapen blir bedre fordi nettet er mindre sårbart, og det blir mulig å bryte inn i alle kanaler samtidig med viktige nødvarsler for deg som er på veien.» Denne funksjonen er aldri blitt levert! Kan KUD fortelle oss hvem som sitter med denne nødknappen på fanget – og i så fall når den sist ble brukt?

Tilbakesteget

Hvilket fremskritt er det for beredskapen når bare 50% av bilparken mottar DAB-signaler på veiene? Knapt nok det – ettersom titusenvis av bilister rapporterer om manglende dekning.

Og fra hvor innhentet KUD sannheten om at DAB-nettet er mindre sårbart? Kom dette fra Norkring? Eller fra Vasaasen i NRK? Eller var det kanskje Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap som hastig rapporterte dette? DSB gjennomførte aldri en Risiko og Sårbarhets-analyse.

Statens Vegvesen skrøner om at det er lyd i mange tunneler. Trafikkantene opplever det annerledes. Landets tunneler er skrekkelig tyste. Igjen er KUD svar skyldig. Og slik fortsetter det.

Befolkningsdekning

«De gamle FM-nettene har plass til få kanaler. Med DAB vil du få tilgang til flere kanaler både fra kommersielle aktører og fra NRK».

Vasaasen i NRK og Christensen i KUD snakker til bedre vitende. På FM klarte norske ingeniører å få plass til 5 rikskanaler. I andre land i Europa finnes det et femtitalls kanaler på FM. Alle disse er nok ikke riksdekkende, men det er virkelig ikke DAB-kanalene heller.

Dabianerne omdefinerte målet for dekning fra geografisk dekning – til å hete befolkningsdekning.

Det er ikke rart at mennesker i perifere strøk eller mennesker i bevegelse har problemer med DAB-mottaket.

NRK P1 på FM i mono dekket 99,9% av Norges geografi. NRK på DAB visstnok bare 92 % av landet. Signalet fra de to de to kommersielle dabianerne – dekker kanskje bare 60 % av landet.

Og da NRK kjørte 5000 km i bil sammen med Nkom – så målte de altså signalene. De lyttet aldri.

Hvem av landets radiolyttere driver egentlig og måler et radiosignal? Forutsetningen for radio er hørbar lyd!

Utlendinger i Norge

Hva med de millioner av utenlandsregistrerte biler, busser og lastebiler som besøker Norge og som ikke kan lytte til landets viktigste beredskapskanal NRK P1? Hva med utenlandsk tungtransport som på FM hadde RDS/TMC? Radioen i Norge nærmest er helt død! Skal besøkende ignoreres? Skal de få en SMS? Eller mener virkelig Kringkastingssjefen at vi skal sette opp pølseboder for å selge DAB-adaptere på grenseovergangene?

Ingen ønsker å rive ned Dab-mastene. Men et moderne demokrati kan ikke være bekjent av å forby FM i storbyene. Myndighetene kan ikke beskytte to utenlandske DAB-selskaper ved å forby kommersiell aktivitet på FM. Skal vi i Norge også forby salget av saft-is fordi det nå bare skal selges soft-is?

Ingen demokratisk substans

Vi husker de kritiske stemmene som ropte høyt varsko om at DAB var et steg i feil retning. Fagpersonell, rikssynsere, meningsbærere med pondus. Disse stemmene ble ikke seriøst ivaretatt. De ble overkjørt i ordskiftet og plassert i en krok. DAB-beslutningen ble fattet i demokratisk form, men den er helt uten demokratisk substans. Hensynsløs overfor folket.

Skammen

Det kan ikke presiseres ofte nok: Norge er alene i verden om dette. Hvem bryr seg om hva Sveits gjør i 2024? I sosiale medier nevnes det navn, maktspill og mulig korrupsjon.

Disse mørke ryktene kan kun stoppes ved at politikere krever at Riksrevisjonen gransker hvordan staten ved KUD har handlet i DAB-prosessen.

I Sverige ble DAB gransket av svensk riksrevisjon. Hvorfor skal den ikke bli gransket i Norge? Hvem ønsker å skjule sannheten? Vi kan ikke være bekjent av å ha en nasjonalforsamling med politikerne som beskytter seg selv og embedsverket – men gir blaffen i folket!

Kringkastingssjefen kaster en stor DAB-skygge over landet, og han burde skamme seg når han skylder på Stortinget. Dypest sett er KUD og NRK de ansvarlige. Og for skammens skyld – bør vi nå i ettertid også rette søkelyset på de som har vært de største profitørene i prosessen. Den jobben overlater vi til andre.

Norges slukking av nasjonal FM er den største medieflopp i europeisk kringkastingshistorie.

70% av NRKs radiolyttere er over 50 år. Hva skal Kringkastingssjefen gjøre nå? Be om enda mer penger?

La oss nå lene oss litt tilbake – før vi skrur på alvoret igjen. Bli med meg på en reise til sommeren 2019. Det kan være hyggelig å se seg litt tilbake, ettersom høstregnet og lavere temperaturer har inntatt landet.

Først drar vi til Spania. Til den Baleariske turistøyen Mallorca. Du har sikkert vært der. Hvis ikke, Ta deg en tur. I Palma bor det nesten en halv million mennesker. Det er mye trafikk, biler og busser og ikke minst motorsykler. I alle de cafeene og barene jeg gjestet – spilte de FM Radio. Overalt. I Palma telte jeg mellom 50-60 stasjoner på FM.

Og like lite som svinekjøtt ikke finnes i en ekte hamburger – er Dab-radio ikke ekte radio. Radio er i sync. Og det svikter ikke i mottaket. FM er ekte. Dab er som en fake burger!

Når kringkastingssjefen refererer til at det vare var plass til 5 riksdekkende kanaler i Norge – er dette fordi NRK okkuperte 85% av FM-nettet. Skal vi finne oss i at NRK skal diktere hvordan FM skal utnyttes. De har statlig kringkasting  Spania også!

Men i Spania er radiobølgene frie. Og det er et herlig liv. Selv Kristelig Folkeparti kan ikke nekte for at spanjolene lever et fritt radioliv. Den katolske moderkirke har plassert 4-5 fem kristne kanaler midt oppppe i floraen av musikk og nyhetskanaler. Når NRK sier det ikke var plass på FM-nettet – så lyver de. Det er akkurat det samme FM-spektrum vi finner i Spania. Men i Spania benytter enhver kanal filtere på senderene. Dette filteret betyr at hver kanal ikke kan smitte over til nabofrekvensen, selv om det om sommeren kan forekommer interferens pga atmosfæriske høytrykk….. Spania er et herlig radioland – og overalt hvor du kommer – spilles det FM

Jeg tok også med meg mikrofonen inn i flere radiobutikker. Det var naturlig å soørre om de visste hav DAB-radio var for noe………….hør selv…… Ikke et sted, ikke hos en elektroforhandler – fantes det snurten av en Dab-radio. De visste rett og slett ikke hva det var. Ro derfor ikke på løgnene til Ole Jørgen Torvmark og Øyvind Vasaasen. Nei – Spania vil aldri slukke sine FM-sendere til fordel for dabianske tvangstrøyer……… Aldri!

Følg med i neste episode – når vi spinner videre rundt ved Middelhavet – I neste episode skal du få høre mer om DAB og FM – og om det kulturelle superparadokset – og bli med en tur til Sardinia – der FM lever – med 50 italienske stasjoner på FM-båndet! 

Hvem slukket lyset på FM! Takk for at du lytter! Lytt mer!

Kommentarer: