51. HVEM SLUKKET LYSET PÅ FM – Episode 51

DAB er død – leve FM!

Det er på tide å frigjøre FM overalt. Og det vil ikke koste staten én eneste krone.
La nye, kreative krefter slippe til for å konkurrere mot de etablerte markedskreftene. 

For 2-3 år siden måtte alle nordmenn kjøpe nye DAB-radioer. Det analoge hjulet skulle erstattes med et hexagon. Daværende kulturminister Anniken Huitfeldt sa det selv fra Stortingets talerstol i 2011: «Dersom det var slik at bare Norge gjorde dette, og hele verden ikke gjorde det, så hadde jo dette vært en litt merkelig sak». Saken er at Norge er helt alene om slukking av sitt nasjonale FM-nett. Huitfeldt var en av mange politikere som faktisk ble grundig lurt.

Katastrofetall

Som kjent finnes det tre Dabianere: NRK med sine lisensmidler, og to utenlandske kommersielle aktører; svenskeide Nent (P4) og tyske Bauer Media (Radio Norge etc.). Forleden ble Nent og Bauers regnskap for 2018 lagt frem, og tallene er katastrofale: P4-gruppen (Nent) har tapt 44 millioner i omsetning sammenlignet med 2017. Daglig mister altså P4-gruppen 120.000 kroner i annonseomsetning. Alene hadde P4 ca. 25 % av alle radiolyttere på FM. På DAB er P4 mindre enn halvparten så stor. Og P4s nisjekanaler veier ikke opp for det tapte. Det skal nok langt mer til enn variert musikk for å redde dem.

Bauer Media har på sin side tapt 52 millioner kroner de to siste årene – som et resultat av DAB-omleggingen. Det betyr et tap på 72.000 kroner hver eneste dag siden FM ble slukket. En økonomisk tragedie. Noen må varsle Luksusfellen.

NRK

Lyttertallene svikter for alle. NRKs tidligere flaggskip P2 samler bare 5 % av alle nordmenn på DAB, og i dag er det bare 37 % av landets befolkning som daglig lytter til NRK radio. Man kan bli deprimert av langt mindre. NRK vil i fremtiden møte store problemer grunnet manglende konsekvensanalyser i årene før FM-slukkingen. Dabianerne løp i flokk som bikkjer etter et kjøttbein. Problemet var bare at publikum ikke fulgte etter. Det vi ser nå er ekte, norsk forbrukermakt. 

Men dette er ikke alt. Dersom ett av de to kommersielle radioselskapene møter veggen – er konsekvensene dødelige for DAB. NRK eier nemlig ikke sin egen radiodistribusjon – det er det selskapet Norkring som gjør. NRK er fullfinansiert av staten, noe som gjør deres økonomi trygg, men ikke distribusjonen.

De kommersielle aktørene betaler 32,5 millioner kroner til Norkring årlig frem til 2031. Norkring er et kommersielt selskap, helt uten statlig myndighet – men de har fått DAB-aktørene til å oppføre seg som om de har det. Distribusjonsavtalene er formulert slik at det utelukkende er konkurs som vil frigjøre kringkasterne. Men blødningene stopper ikke der. I ytterste konsekvens vil da plutselig NRK stå uten en distribusjon på radio. Nå må politikerne våkne opp og innse hva de en gang sa ja til.

Riksrevisjonen må på banen

DAB-skammen burde være en klamp om foten til en rekke norske politikere. Det Dabianske eksperimentet vil gå på trynet, og det er ingen vei tilbake. Stortinget snarest kreve at Riksrevisjonen kommer på banen.

DAB-teknologien fungerer heller ikke. Stadige utfall og mangel på signaler rundt om i Norge har fått publikum til å gi opp. Selv et katteskinn i brunst løper omveier for å unngå denne hersens ulyden. DAB vil aldri klare å reise seg fra grøften. Nettet er ferdig utbygd, men alt peker på at publikum vender seg bort fra DAB.

Det er oppsiktsvekkende at byråkrater og norske Stortingspolitikere fremdeles går i bresjen for å stenge FM-nettet for lokalradioene etter 2025. Indirekte har Stortinget under press fra Dabianerne i realiteten hjulpet to utenlandske selskaper til å forby norsk lokalradio i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Dette er rett og slett skammelig.

Norge er alene

Denne hensynsløse DAB-politikken biter oss nå kraftig i skinnleggen. Og Norge er helt alene i verden. Kun 50 % av landets befolkning lyttet på DAB-radio (inkludert webradiolytting) sommeren 2019. Statistisk Sentralbyrå bekrefter disse tallene gjennom hele 2018.

Norge er det landet i Europa hvor det lyttes minst på radio. Digitale medier har ikke skylden.

I Sverige konsumeres det daglig nesten 40 % mer radio enn i Norge. 69 % av den svenske befolkningen lytter daglig til deres moderne FM-nett. 70 % av finnene lytter også daglig til radio. Alle våre nordiske naboer er like digitale som det vi er – forskjellen er bare at de i tillegg hører på radio – på FM!

Frigi FM

Skal norsk radiokultur overleve må radiobølgene frigis nå. La Dabianerne holde på med sitt  – og la publikum få valuta for sine DAB-investeringer. Alle DAB-radioer har nemlig en FM-knapp. Alle.

DAB-bilradioene som folk fortviler over har også en FM-vender. Og ettersom bare 50 % av bilparken har investert i DAB – må vi frigjøre FM slik at folk kan motta viktige beskjeder i bil. Dette er det minste vi kan forlange av politikerne.

Å frigi FM på lokalt og regionalt plan vil styrke den norske radiolyttingen, kulturen, språket, norsk musikk, og ikke minst lokal og regional nyhetsformidling. Det vil skape nye arbeidsplasser og gi ny giv for en hel bransje som har blitt diskriminert i 35 år. Vi må slutte å regulere det som andre land tar som en selvsagt frihet. Radiobølgene tilhører folket. Vi trenger ikke regulere internett, så hvorfor skal vi da regulere FM? Best av alt: Det vil ikke koste staten én krone. FM-sendere eies av radiostasjonene selv. Radioens fremtid er bygget på en symbiose mellom FM og webradio.

Ikke lytt til Kulturdepartementet og Medietilsynet som er inngrodd i sine egne vurderinger og spiller på lag med Dabianerne. Og selvsagt er de redde for å miste ansikt. Men det er folket som bestemmer i Norge. Og når folket vender DAB ryggen, må noen Stortingspolitikere ta ansvaret og si: Beklager! Vi tok grundig feil. Vi ble skikkelig lurt!

Det er på tide å frigjøre FM overalt. Det opp til publikum å velge hva og hvem de ønsker å lytte til.

Leve radioen – leve FM!

Kommentarer: