47. HVEM SLUKKET LYSET PÅ FM – Episode 47

Kyrre Dahl er nettopp kommet hjem fra en tur i Berlin og vi fortsetter praten.

Stortinget har latt seg lure til å tro at det var et fornuftig vedtak å stenge og forby FM.

«- De store kommersielle aktørene med P4 gruppen i spissen skal knuse all kommersiell konkurranse.»
«- Det er kun rå markedsmakt som er forsøkt brukt for å holde alle andre aktører nede.»


Medietilsynet informerer om at de ber om innspill til FM forlengelsen.
Fristen for å komme med innspill er satt til 22.mars 2019.

Det er spesielt 3 spørsmål Medietilsynet ønsker innspill til:
Bør lokalradio få fortsette å sende på FM?
Hvor lenge bør lokalradioene eventuellt få lov til å sende på FM?
Til hva slags betingelser bør konsesjonene eventuellt forlenges?


Vi oppfordrer alle til å sende innspill til medietilsynet.

Merk innspillet med «Innspel til FM-utgreiing» og send det på e-post til post@medietilsynet.no med kopi til robin.foyen@medietilsynet.no.

Innspill kan også sendes per post til Medietilsynet, Nygata 4, 1607 Fredrikstad.

Kommentarer: