23. HVEM SLUKKET LYSET PÅ FM – Episode 23

I denne episoden hører vi om de historisk lave lyttertallene på norsk radio. I uke 28 er den nede på 48,5%. I Sverige er tilsvarende tall 66,6% i samme uke. Aldri har færre lyttet til norsk radio. Vi hører om kommentarer og tilsvar i Aftenposten, og nestor i radiomarkedsanalyse – Arne-Inge Christophersen – medieviteren uttaler seg på ferietelefon fra Spania. God lytt!

Fortsett å lese «23. HVEM SLUKKET LYSET PÅ FM – Episode 23»

22. HVEM SLUKKET LYSET PÅ FM – Episode 22

Vi hører om Åslaug Sem-Jacobsens oppfølging til Kulturministerens svar. En sykepleier i hjemmehjelptjenesten har sendt oss et opptak med en eldre kvinne som ikke finner Reiseradioen som hun var så glad i. Den norske radiolyttingen er nå på det laveste nivå i Europa. Mens våre naboland har høy daglig lytting, er Norge verst i klassen med en daglig oppslutning på under 55%. Den norske Dab-sommeren er i ferd med å bli et mareritt for utbyggerne. Aldri tidligere(i fredstid) – har færre nordmenn lyttet til radio.

Fortsett å lese «22. HVEM SLUKKET LYSET PÅ FM – Episode 22»

18. HVEM SLUKKET LYSET PÅ FM – Episode 18

Vi hører om Radio 3.16 – som ble nektet adgang til nasjonal DAB, og om Liv Signe Navarsete (SP) – som i Stortinget spør Kulturministeren om beredskapen er svekket mht til dab-utbyggingen.
Del 2 av intervjuet med Kyrre Dahl som reflekter om fortid og nåtid, og om hvordan det kommersielle markedet nå har utviklet seg.
Kyrre Dahl er redaktør for nettstedet www.radionytt.no

Fortsett å lese «18. HVEM SLUKKET LYSET PÅ FM – Episode 18»